Children of the Sun

imagesC7MR2NOHI’m just a Messenger

Don’t be afraid of what I have to say:

 

You are Children of the Internal Sun

And the force lives inside you

You don’t have to look the other way around

Do you dare to see?

To see inside your internal self

The sprankling light witch shines with a lot of power and

Try to find a way to go out

To spread the light

Find the force inside of you

And no one

No spirit can harm you

Don’t block yourself

Because you are stronger

Than what you can imagine

If you can see at the sky

The millions of stars shining

With brightness

Don’t feel humble

Don’t feel too small

Because it is all part of you.

You are the sky

You are those stars

Surrender yourself

To the higher evolution

Of being

Not just in words

Not just in thoughts

But in being just yourself

 

Don’t forget

You are the Children of the Sun

And I’m just a messenger

To remind you

Who you really are

 

You are the Children of the Sun…..

 

 

Op weg naar verlichting

weg_naar_verlichtingDuizenden levens gaan aan jou voorbij zoals de wind waait over het land.  De wind kan stormachting zijn waarbij er veel schade geleden wordt of er kan een zacht briesje waaien waarbij je verfrist wordt. Alles is een kwestie van het in de juiste context brengen van wat je overkomt of wat je meemaakt.  De reis naar je innerlijke zelf is een boeiende weg en het is belangrijk te genieten van ieder moment hoe pijnlijk het soms ook kan lijken.  Groeipijnen zijn als balsems als je achteraf terugkijkt op wat je meegemaakt hebt.  Op het moment dat je ze ervaart lijkt het of de wereld rondom je instort of er niemand is die je kan helpen.  Achteraf bekeken kan je enkel maar dankbaar zijn voor alle ervaringen die je gehad hebt, want het heeft je sterker gemaakt, krachtiger.  Net als bij een jonge boom waar je de wortels nog makkelijk kunt weghalen, maar zodra ze zich ingeplant hebben in de diepe bodem het ontzettend moeilijk wordt om de boom uit zijn centrum te krijgen.  Zo is het ook met het leven zelf, het eeuwigdurende leven.   Iedere manifestatie van bewustzijn in iedere vorm ook, zet je een stap dichter bij de ultieme eenmaking van al wat is.  Het bewust worden van dat proces is al een stap op zich.  Vragen om het beginsel van dat principe uit te leggen is te beperkt in woorden.  Er zijn theorieën die trachten een blik te werpen achter het beginsel van de schepping, maar weet dat dat slechts een speldeknop is in de hooiberg.   Werelden zijn geschapen en deze evolueren net zoals de mensheid en alle levende wezens.  Alles is leven, en ieder leven volgt zijn evolutieproces tot in het oneindige. De weg naar verlichting is niet slechts één enkele stap en je bent opeens verlicht, het is zoveel meer.  Het is groeien in bewustzijn, in het ervaren van wat echte liefde is niet enkel voor je zelf of je geliefden, maar voor AL het leven.  En zelfs als je dat proces voltooid hebt, wachten er je nog oneindige uitdagingen om nog meer het pad van het licht te bewandelen, want het is nooit ten einde. 

Het is goed om naar binnen te kijken, om eerst jezelf te leren kennen, want dat is een wereld op zich.  Wat er zich afspeelt in jouw wereld, is een afspiegeling van alle leven.  Je kent ups en downs, en toch krabbel je steeds recht en stapt verder.  Soms achterop kijkend, maar meestal met de blik naar de toekomst gericht.  De toekomst is je doel want je wilt verder. Je stapt toch ook vooruit en niet achteruit?  En in jouw microwereld is het belangrijk om iedere deur, iedere poort die je gesloten hebt te openen om deze zonder angst tegemoet te treden.  Want is het niet zo dat alles al voorbij is, dat wat je hebt meegemaakt tot de herinneringen behoren?  Als je uiteindelijk de confrontatie met jezelf hebt aangegaan, wacht er enkel nog vreugde en licht.  Dat is het uiteindelijke doel, dat is het ook dat je voortstuwt gedurende vele levenslopen.  Je hart zal groeien en openbloeien tot je een licht wordt dat zich uitspreidt over je omgeving.  Zo kan je mensen raken ben je een voorbeeld.  Niet in de zin van kijk mij nu, neen je weet en hebt mededogen met je medemensen die nog niet deze staat van bewust zijn bereikt hebben.  Dat is bewust zijn, verlicht zijn op deze wereld op dit niveau. 

  

IDS    5 augustus 2013

Door de spiegel van de illusie

 

Wie ben jij in feite?

Wie ben jij?

Ben jij het kleed waar je in woont?

Of ben je veel meer dan dat kleed wat je ervaart

Wat je ziet als je in de spiegel kijkt?

De spiegel reflecteert een beeld

Maar dan kan je je de vraag stellen of het beeld dat je ziet

Je werkelijk beeld is

Je werkelijke wezen is

Stel je nu en grote spiegel voor

En kijk naar het beeld dat gereflecteerd wordt naar je fysieke ogen

Je ziet een beeld

Laat dat beeld los

Blijf in de spiegel kijken

En kijk nu met je innerlijke ogen

Neem hiervoor even de tijd om je te concentreren

Is het beeld dat je ziet op dit moment groter of kleiner dan je fysieke lichaam

Of is het zo dat je geen grenzen ziet van wie je werkelijk bent

Of je kan het ook anders zien,

Je kan misschien helemaal niets zien

Want het niets is

Een beeld

Het niets omvat alles

En daardoor zie je geen reflectie

Laten we nu onze handen tegen de spiegel houden

En je duwt zachtjes tegen de spiegelwand

Is het oppervlak hard?

Of is er speling?

Kan je in de spiegel gaan?

Indien je het niet zou lukken om het spiegeloppervlak goed te kunnen voelen

Laat dan de gedachte los dat er een oppervlak is

Stel je voor dat deze spiegel een poort is

Een poort naar jezelf

Een poort naar je werkelijke zelf

Ga langzaam door de wand

De wand die een illusie is

Je bent aangekomen in jezelf

Want je bent net de poort doorgewandeld

De poort met je verbinding naar je Hogere Zelf

Naar je Goddelijke Zelf

Stel jezelf nu de vraag

Wat zou ik doen als ik God ben?

 

Op dit moment

Ben je god

Op dit moment ben je een goddelijke vonk

En voel als je dat innerlijk zou zeggen

Voel hoe de kracht toeneemt

Voel hoe je verbinding sterker wordt

Met het allesomvattende wezen dat god is

Vanuit deze verbinding met je goddelijk kern kan je Liefde sturen

Vanuit je hart

Want je bent in opperste verbinding

Je BENT

Zijn in God

Zijn in het hart van God

In Jouw Hart

De Goddelijke kern is aanwezig in ieder levend wezen

En vanuit je hart verbinding kan je alles veranderen

Ten goede

Alle ervaringen die beleefd worden vanuit de harten van ieder levend wezen

Zorgen voor een immense kennis

Een immense wijsheid

Velen zijn zoekende

Zoekende naar deze kern

En jullie zijn door de poort van de spiegel

Door de poort van de illusie gewandeld

Om te komen tot je Goddelijke kern

 

Er bestaan duizenden manieren om je kern te bereiken

Maar steeds zal je een poort moeten doorwandelen

Om tot zijn eigen Goddelijkheid te komen

Ga je doorheen vele levens

Vele verschillende levensvormen

Niet alleen enkel hier op de deze aarde

Maar in vele triljoenen andere dimensies

Wetende dat dat een feit is

Wetende dat alles parallel verloopt

Dan zal je begrijpen dat de mogelijkheden

Om vanuit deze ervaringen te putten

Vanuit deze levens

Een groot Godsgeschenk is

De aardse mens beperkt zich door niet verder te kijken dan zijn eigen wereld

Maar zodra je je blik verruimt

Zodra je je blik durft te verruimen

Ontdek je een schat aan rijkdom en overvloed

Je hoeft je maar in te stellen

Op wat je wenst

Zodra je het doet vanuit liefde

Vanuit mededogen

Komt alles goed

Uiteindelijk komt alles goed

Hoe voelt het om je Goddelijke aanwezigheid te voelen?

Je kan je voeden met je eigen Goddelijke kracht

En als je een mindere dag hebt

Als je je triest voelt of angstig

Weet dat de Goddelijke liefde van jezelf zoveel groter is

Zoveel rijker is dat alles wegsijpelt

Denk aan een bloem

Een bloem verwelkt

Laat soms zijn blaadjes hangen

Maar zodra je water geeft

Zodra je liefde geeft aan de bloem

Merk je dat de bloem terug naar omhoog kijkt

Naar de zon

Naar God

En deze kracht van deze bloem is ook in jou aanwezig

Vergeet niet dat het leven een godsgeschenk is

Een geschenk waarbij jij jezelf leert kennen

Op een ontdekkingsreis door dalen en bergen

 

Zoals de goddelijke kern is in de Vader, Moeder God

Zo is de Goddelijke kern in jou

Geloof in jezelf, vertrouw in jezelf en overvloed zal je ten deel vallen

 

 

 

 

De Transformatie In Jezelf

de transformatie in jezelfDe sluiers zijn er om te leren En van uit dat leren groeien Groeien in bewustzijn Vanuit dat bewustzijn leer je het eenheidsbesef kennen En vanuit dat eenheidsbesef Ben je de creator van alles wat je doormaakt of beleeft

Het is belangrijk dat men zijn hart leert openen Zijn hart leert openen zonder te oordelen Maar vooral naar zichzelf te kijken Want door te oordelen veroordeel je ook jezelf Wetende dat wat je ziet ook een deel van jou is

Door jezelf te leren kennen til je anderen op Door jezelf te leren kennen zal je energieveld hoger gaan trillen En vanuit die hogere trilling kan je helpen te transformeren wat een lagere trilling heeft Hoe hoger je trilling hoe krachtiger je kunt transformeren

Ieder mens op aarde kan helpen Helpen in het proces van moeder aarde En je hoeft niet veel te doen Je hoeft enkel maar jezelf te zijn Jezelf durven te zijn En wie ben je dan wel? Je bent de Gouden Godsvonk Je bent de CREATOR EN DE CREATIE Hoe kan je dan niet iets veranderen?

Beeld je in het mooiste plekje dat je je maar kunt indenken Stel je dat voor En houdt dat beeld vast Dit beeld is het NU En waarom is dat dan? Dat is zo simpel Omdat je het gecreëerd hebt op dit ogenblik in het nu Als mens denk je dat je slechts in één werkelijkheid leeft Maar zodra je creëert Creëer je onmiddellijk een andere werkelijkheid Een ander nu moment Is dat niet prachtig? Het leven op aarde is een grote speeltuin Creëer, schep vreugde En laat je niet van de wijs brengen Door minder aangename momenten Want zelfs vanuit die momenten Vanuit de diepste ellende Kan je Licht zijn Kan je Liefde zijn Kan je God zijn Indien je je eenzaam zou voelen of alleen Kijk dan rondom je heen Kijk in de ogen van je medemens En dan zul je merken dat er steeds verbinding is Allen één als broeders en zusters Allen één God

Een goddelijke vonk daalde neer op aarde Niet wetende wie of wat hij was Alles was donker Alles was kil Maar diep van binnen Diep in het hart Voelde hij dat hij niet was wat zijn omgeving liet merken En het licht van het hart begon groter te worden Het begon zich uit te spreiden Zijn weg te zoeken De Godsvonk merkte dat het duister grijs werd Er was meer licht Het moedigde hem aan om zijn zoektocht verder te zetten En hij merkte dat hij sterker werd Meer in zichzelf begon te geloven Hij begon zich langzaam aan te herinneren Tot op een dag het helemaal licht werd Alles rondom hem was zichtbaar Alle sluiers waren verdwenen De Godsvonk realiseerde zich dat de werkelijkheid Anders was dan dat hij voor ogen had De zelfrealisatie in het nu Is een weg van vallen en opstaan Maar weet dat het einde nabij is want je bent al wat je ziet Je bent de pracht en de glorie Je bent alles

In het één zijn we zijn we in het nu

 

 

Celebrate !!

The message of today is to celebrate every day

Even if you haven’t such a good day

Even if you think that you are alone

Even if you think that everything is dark and black

Even if you are surrounded by war and fight

Even then

Celebrate your day

Celebrate every morning

Celebrate every evening

And when you are in complete joy

Remember that you are in heaven on earth

De grenzen van de werkelijkheid

grenzen van je bewustzijn

De grenzen van het bevatten van de werkelijkheid schuiven langzaam op.

Hoe meer je je afstemt op hogere energieën, hoe meer je je Hogere Zelf toelaat om zich te manifesteren op aarde, hoe kleiner de afstand wordt tussen illusie en het werkelijke leven.

De neiging tot het niet meer focussen op zichzelf, op de God in jou, is een gegeven dat niet ontkend mag worden. Afleidingen van allerlei aard bestormen dagelijks je ziel zodat het moeilijk is om je contact te behouden.

In het hier en nu blijven is van wezenlijk belang, waarbij je steeds de verbinding voelt met je Hogere Zelf.   Het ego echter zal trachten deze verbinding te verbreken.  Zal door allerlei middelen en manieren proberen om hierin een spelbreker te zijn.  Angst is hierbij een heel belangrijke factor. De vraag die je je dan kan stellen is: Waarvoor ben ik bang? Wat belet me om in mijn kracht te gaan staan?

Jullie laten je teveel beïnvloeden door wat anderen er van zouden denken, door de kritiek die dat bij anderen zou kunnen oproepen.  Is het echter niet zo dat juist door te staan voor wie je bent, je uiteindelijk ook kiest voor die ander?  Doordat alles verbonden is op het niet-fysieke niveau helpt je ook de ander om meer voor zichzelf te kiezen.

Hoe kunnen we onze wereld scheppen?

 

Hoe kunnen we onze wereld scheppen?
Hoe kunnen we onze wereld scheppen?

Een gedachte ontstaat, neemt vorm, groeit.  Het manifesteren van de gedachte is het makkelijkste van het ganse proces.  Zodra je een uitgesproken gedachte heb, is het zaak om stand te houden in de gedachte, om je doel voor ogen te houden.  Je niet te laden afleiden door zaken die er geen betrekking op hebben.   Aangezien het in de aardse werkelijkheid even duurt alvorens je resultaat ziet, schuilt het gevaar dat je je niet langer meer op de gedachte concentreert.  Het voor ogen houden van je uiteindelijke doel is heel belangrijk. Focussen, geconcentreerd blijven.  Zodra je een bewuste gedachte uitzendt, zal het proces op gang komen.  Stel je niet teveel vragen, hoe je je doel bereikt, maar houdt het eindresultaat voor ogen.

De overgang naar dit bewuste denken, dat is waar veel mensen mee worstelen.  Ze hebben een doel voor ogen, maar wijken constant af van wat ze eigenlijk willen.  Angst is een belangrijke factor waarom het niet zo lijkt te lukken.  Ook andere elementen spelen een rol, zoals het niet in je kracht staan, je onzeker voelen,…  Dit alles bepaalt hoeveel kracht je geeft aan je gedachte.  De wereld scheppen waar jij je goed bij voelt is, hangt af van jezelf.  Enkel van jezelf, want jij bent verantwoordelijk voor je eigen wereld.  En hoe meer je deze verantwoordelijkheid opneemt, hoe meer je uiteindelijk ten dienste staat van jezelf.  Is het niet zo dat zij die waarlijk geloven in zichzelf,  hun eigen geluk creëren.   Zij zijn voorbeelden.  Het is echter niet zo dat zij beter zijn dan anderen, zeer zeker niet maar zij kennen hun kracht.   En zodra jij je kracht gevonden hebt, zal je merken dat het scheppen van je wereld perfect zal verlopen in alle vertrouwen en geloof in het doel dat jij gesteld hebt.

Losmaken

loslaten
loslaten

Soms is het nodig om je los te maken van verbindingen.

Losmaken betekent echter niet dat je iets verliest.  Losmaken betekent je vrijmaken van iedere band, maar waarbij er een wederzijds respect is waarbij de liefde de band schept.

Het aanhankelijk zijn van anderen is een manier van het ego om iets vast te houden Maar Gods zaken kan je niet vasthouden omdat alles toebehoort aan het universum Vanuit deze vrijheid kan je juist je scheppingskracht gebruiken Dat is het geheim, omdat je je door niets of niemand meer laat afleiden Net zoals God doet Hij schept, hij creëert in alle vrijheid …

Kinderen van de wereld

kinderen van de wereld
Kinderen Van De Wereld

Ogen die een gans verhaal vertellen, kijken hulpeloos de wereld in.
Alleen, met hun honger en lijden, kijken ze je doordringend aan.
Het is een hulpkreet naar de wereld toe waarvan de oren gesloten blijven en de blik is afgewend.  Het eigenbelang, het winstbejag gaat voor op existentiële zaken om iedereen gelukkig te maken.

De wereld van nu mag niet meer de wereld van morgen zijn.  De Tijd is gekomen om verandering te brengen in onze maatschappij, om op te staan en een nieuwe aarde neer te zetten.  We kunnen misschien niet alles opeens veranderen, maar als we zouden beginnen bij onszelf, dan kan  het niet anders dan dat ook andere mensen worden opgenomen in het nieuwe gevoel dat we uitdragen.

Hoe mooi zou de wereld zijn zonder armoede, zonder oorlog, zonder onnodig lijden en verdriet.  Kan je je dat voorstellen?  Durf je te dromen van die nieuwe wereld?  De hemel op aarde zou letterlijk neerdalen. 

Wij zijn allen kinderen van de nieuwe wereld.  Het enige wat we hoeven te doen is onze verantwoordelijkheid opnemen.  Geen onderscheid meer.  Geen verschil tussen rijk en arm.  Tussen wit of zwart, maar samen verbonden zijn als zusters en broeders.  Samen op deze aarde, die mooie blauwe planeet, waar leven zo wonderbaarlijk mooi is.

Dit is mijn droom !
De droom van alle kinderen

Aan ons om deze droom te realiseren
Laten we deze droom kracht geven
Laten we hem manifesteren door hem voor ons te zien,
Want alles, letterlijk alles is er al

Ogen spreken
Een kinderdroom

Van onschuld en vreugde

….

meditatie van 1 februari 2012

We richten onze blik op een punt
en ademen rustig in en uit
houdt je blik op een punt gevestigd
en concentreer je op je ademhaling

en dan sluiten we nu onze ogen
we worden onze bewust van ons lichaam
en we voelen de spanning in ons lichaam
maar we laten deze spanning vrij
we geven ze aan de aarde
die het zal oplossen
alle spanning drijft zachtjes uit je lichaam
en we ontspannen onze schouders
we ontspannen ons bovenlichaam
ons onderlichaam
onze benen
en voeten
onze armen en handen
en ook ons gezicht
onze ganse hoofd
ontspannen we
en we leggen eventjes onze handen op onze buik
zodat we onszelf kunnen voelen ademen

adem rustig in en uit
we laten vanuit onze voeten
stevige dikke wortels groeien
en zij banen zich een weg
tot aan het middelpunt van de aarde
en we leggen nu ook onze handen rustig naast ons neer

in het middelpunt van de aarde
bevindt zich een immens grote kristal
en we verbinden onze wortels met deze kristal
en door de verbinding te maken hiermee
kunnen wij in de kristal gaan
we kunnen ons éénmaken met deze kristal
en we gaan in het midden staan van de kristal
en verbinden ons met de energie ervan

en hierdoor worden we opgeladen
krijgen we de kracht van de kristal
in ons etherisch lichaam
de kristal symboliseert ook
je hoger zelf
je bent opgebouwd uit kristal
het is de poort naar je hogere bewustzijn

vraag niet
vraag niet hoe je je zelf kan bereiken
want de poort is er steeds
de poort is het bewijs
dat je kunt groeien naar een ander bewustzijn
door levenservaringen
door het doorleven, beleven van het leven zelf
bereik je automatisch de poort naar je hogere bewustzijn
en laten we nu een glimp opvangen
van wat dat hogere bewustzijn betekent
laten we de poort openen
en laten we kijken met onze innerlijke ogen
in de wereld van het licht
de wereld van het licht dat je zelf omringt
je leeft in deze dimensie
maar je bent ook aanwezig in vele andere dimensies
waar je geen weet van hebt
en de poort is de verbinding naar deze dimensies
naar deze andere delen van jezelf

een poort openen is niet altijd makkelijk
want oude angstpatronen
oude emoties van verdriet en pijn
kunnen je beletten om de poort te openen
wees niet bang
wees niet bang
om dit te ondergaan
om dit te beseffen
het is net als door een zwarte nacht stappen
een nacht waarbij je niets ziet
waarbij je geen licht ziet aan het uiteinde
en dat kan angst opwekken
omdat je je niet veilig voelt
en dan op een bepaald moment
rijst de zon boven de horizon uit
en straalt haar stralen over de plaats waar je je bevindt
zo is het ook met groeien in bewustzijn
je neemt waar op een andere manier
je leert kijken op een andere manier
met andere ogen
wat je dacht dat waarheid was
is niet langer de waarheid
de enigste waarheid die waarheid is
is de liefde in je hart
zo puur en zuiver als de kristal
waarin je je bevond

open de poort
open de poort en wandel in die andere wereld
laat het toe om een glimp te werpen
op je nieuwe werkelijkheid
absorbeer het licht dat je waarneemt
in je lichaam
absorbeer het en houdt het vast
want dit licht zal schijnen in de aardse werkelijkheid
er is nood aan licht
er is nood aan liefde
er is nood aan vrede in het hart van ieder mens

wees de Christus

je kan de stem van de liefde horen
als je je oren opent voor
de waarheid van het gehoor
een stem die fluistert
een zachte stem

zoekend naar jezelf
vergat je wie je was
je had geen benul van de poort
je had geen benul van de kristal
je had geen benul van de verbinding
je was overgeleverd aan jezelf

En op een dag
ontwaakte je
werd je je bewust
van een lichtflits
Werd je je bewust
dat de waarheid niet was
zoals je je voorstelde

Zoeken naar jezelf
zoeken naar jezelf
zoeken naar de verbinding met jezelf
zoeken naar de verbinding met de verbinding met de verbinding
in het oneindige door
maar het licht scheen
het licht flakkerde
het vuur in je aan
het vuur om verder te gaan op je pad
vol met kronkels
en achterpoortjes
maar toch bleef je volhouden
toch liet je de moed niet zakken
je had die drang
die drang die je voortstuwde

het oude loslaten
de angst loslaten
het verdriet dat je verteert loslaten
alles loslaten
om zo uiteindelijk in je eigen kracht te gaan staan
in je eigen waarde
want ook jij bent het waard
ook jij bent het waard om te bestaan
om op te staan

ga nu in de stilte van jezelf

ga dieper in de stilte

Proeven van je nieuwe realiteit
Proeven van je nieuwe werkelijkheid
Alles is binnen handbereik
Jij moet de stap zetten
Jij moet durven te gaan
Durven te gaan in het opgaan in jezelf

Een kleine godsvonk in het grote geheel
De wereld ligt aan je voeten
Een kleine grote godsvonk in het oneindige geheel
Een schakel in de groei naar groei in het groeien
Opgaan in de liefde
Opgaan in de kosmische liefde
Geen woorden kunne dat ooit beschrijven
Laat toe dat je groeit in gevoel
Om de liefde tastbaar te maken
Om de goddelijke liefde tastbaar te maken in je bestaan
Puur als kristal
Zuiver als wit licht
éénworden in de liefde
éénworden in de kosmische liefde
Dat is de weg
Naar jezelf
Onbevreesd
Onbevangen
Vrij
Kosmische liefde
Bewust worden van deze liefde
Dat is de weg
En als je beseft dat deze liefde
In alles aanwezig is
Dan besef je dat alles liefde is
Ook in zijn onmogelijkste vorm
Ook in de manier
Waarvan je denkt dat dat niet correct zou zijn

We verbinden ons nu met alles wat rondom ons is
Alles
Letterlijk alles
En we maken ons bewustzijn zo ruim dat alles aangeraakt wordt door jezelf

We visualiseren het kristal
Van daarnet
En we bevinden ons in deze kristal
Maar je kan een verschil voelen
De reis naar jezelf bracht je dichter bij jezelf
En we kristalliseren dat gevoel in ons lichaam
We worden ons bewust van ons fysieke lichaam
Onze thuisbasis op aarde
Je fysieke lichaam is je werkelijke thuis
Draag er goed zorg voor

We concentreren ons op onze ademhaling
We worden ons bewust van iedere cel in ons fysieke lichaam

Als we voelen dat we er klaar voor zijn dan kunnen we de ogen openen.

…..